اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها

کاربر گرامی

افزودن عبارت “لغو=11” به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدماتی، اجباری شده است. لذا کاربران وب سرویس حتما این عبارت را به انتهای پیام های ارسالی اضافه نمایند. در غیر این صورت پیام از سمت اپراتور ارسال نخواهد شد.


اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها


1401/09/23با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=134


امکانات سامانه پیامک