اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها
امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی

افزودن عبارت “لغو=11” به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدماتی، اجباری شده است. لذا کاربران وب سرویس حتما این عبارت را به انتهای پیام های ارسالی اضافه نمایند. در غیر این صورت پیام از سمت اپراتور ارسال نخواهد شد.

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=134


اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها


1401/09/23