اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها


اجباری شدن افزودن “لغو=11” به انتهای تمامی پیام ها


1401/09/23افزودن عبارت “لغو=11” به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدماتی، اجباری شده است. لذا کاربران وب سرویس حتما این عبارت را به انتهای پیام های ارسالی اضافه نمایند. در غیر این صورت پیام از سمت اپراتور ارسال نخواهد شد.

کاربر گرامی


امکانات سامانه پیامک

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=134