کارت ویزیت پیامکی چیست ؟
امکانات سامانه پیامک


کارت ویزیت پیامکی چیست ؟


1396/06/23

کارت ویزیت پیامکی روشی مبتنی به ارسال و دریافت پیامک می باشد که در این روش مشتریان احتمالی شما را با کمترین هزینه و هوشمندانه ترین روش به سمت ،ب و کار شما می کشاند.

کارت ویزیت پیامکی


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=92