محدودیت ارسال پیامک

احتراما به استحضار می رس،م با توجه به محدودیت های اعمال شده از سمت اپراتور ارسال پیامک امکان ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه بصورت کلی متوقف شده و تا یکشنبه سی ام ،داد ادامه دارد.فقط امکان ارسال پیامک خدماتی و یا اطلاع رس، بصورت محدود فعال می باشد.

با سلام ،


محدودیت ارسال پیامک


1400/03/27
امکانات سامانه پیامک

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=119

لازم به ذکر است که این محدودیت بابت انتخابات اعمال گردید است.