قطع شدن موقت شماره های تبلیغاتی و غیرخدماتی تا شنبه
امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی، به دلیل ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، از امروز تا شنبه امکان ارسال پیام از خطوط غیر خدماتی و تبلیغاتی وجود نخواهد داشت. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=161


قطع شدن موقت شماره های تبلیغاتی و غیرخدماتی تا شنبه


1402/12/10