فعال سازی مجدد اپراتور 3000
امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی،

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=131

احتراما به استحضار می رس،م  ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 فعال شده است. لذا کاربر، که شماره موقت دریافت کرده بودند هر چه سریعتر نسبت به تغییر شماره سرویس های خود به حالت قبل اقدام نمایند.


فعال سازی مجدد اپراتور 3000


1401/07/24