غیرفعال شدن اپراتور 3000

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=151
امکانات سامانه پیامک
کاربر گرامی ،

بنا بر اطلاعیه اپراتور 3000، ارسال هر گونه پیامک از این اپراتور در تاریخ 14 و 15 ،داد به دلیل مسائل امنیتی غیر فعال خواهد بود. لذا خواهشمند است از ارسال هر گونه پیام از طریق سرشماره 3000 خودداری فرمایید.


غیرفعال شدن اپراتور 3000


1402/03/13