رفع کامل محدودیت ارسال پیامک

احتراما به استحضار می رس،م طبق اعلام اپراتور ارسال پیامک ، محدودیت های اعمال شده بابت ارسال پیامک برطرف شده و شرایط ارسال پیامک طبق گذشته بصورت عادی و کامل انجام می شود.


رفع کامل محدودیت ارسال پیامک


1400/03/29لازم به ذکر است که ارسال از خطوط 5000 با کمی تاخیر انجام میشود.

از همراهی شما متشکریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=120

با سلام،


امکانات سامانه پیامک