خدماتی سازی خطوط خدماتی ویژه اشخاص حقوقی

 
امکانات سامانه پیامک

 

ورود به صفحه تکمیل فرم خدماتی سازی خطوط

با سلام ،

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=104


خدماتی سازی خطوط خدماتی ویژه اشخاص حقوقی


1398/09/23
احتراما به استحضار می رس،م که امکان خدماتی سازی خط های اختصاصی برای اشخاص حقوقی که دارای کد شناسه ملی، شماره ثبت ، … می باشند فراهم گردیده است. لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی باید دارای وب سایت فعال و ایمیل شرکتی باشند، همچنین روند خدماتی سازی دارای حداقل 3 ماه زمان انتظار می باشد.

در صورتی که نیاز به خط خدماتی اختصاصی فوری دارید با شماره 01132290134 تماس حاصل نمایید.