تکمیل اطلاعات شخصی حقیقی و یا حقوقی

برای تکمیل اطلاعات  ایــنــجــا  کلیک نمایید


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=95


تکمیل اطلاعات شخصی حقیقی و یا حقوقی


1397/12/13
امکانات سامانه پیامک

مــهــم و فـــوری :   احتراماً خواهشمند است پيرو دستور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مبنی بر احراز هويت استفاده کننده نهايی هر شماره‌ی پيامکی ، لطفا نسبت به تکميل اطلاعات شماره(ها) اقدام نماييد. بديهی است عدم تکميل اطلاعات شماره(هاي) در اختيار و يا عدم صحت آن، موجب قطع شماره خواهد شد. همچنين به دليل آن که مسوليت ارسال هرگونه پيامک از شماره، بر عهده صاحب حساب و شخص استفاده کننده است، خواهشمند است نسبت به تکميل صحيح اطلاعات وارد شده با دقت کامل اقدام نماييد. همچنین کاربر، که خط اختصاصی خدماتی دارند حتما باید نسبت به پر ، اطلاعات بصورت حقوقی اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات خط اختصاصی خدماتی از حالت خدماتی خارج خواهد شد.