امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23به اطلاع می رس،م، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می تو،د به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.


امکانات سامانه پیامک
با سلام و احترام،


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118