امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود

با سلام و احترام،
امکانات سامانه پیامک


امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23

به اطلاع می رس،م، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می تو،د به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118