افزودن “لغو=11” به انتهای پیام های وب سرویس

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=157
افزودن “لغو=11” به انتهای پیام های وب سرویس


1402/09/09کاربر گرامی


امکانات سامانه پیامک

بنا بر ابلاغیه اپراتورها عبارت “لغو=11” به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدماتی و وب سرویس اضافه شده است.