افزایش عوارض ارسال پیامک در سال 1403


افزایش عوارض ارسال پیامک در سال 1403


1403/01/28با تشکر از همراهی شما


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=163

مشتری گرامی

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند، براساس قانون بودجه سال 1403 ، از تاریخ 1403/01/01 ،
عوارض ارسال هر پیامک از 30 ریال به 40 ریال (10 ریال افزایش مزبور موضوع بند ( ش ) ماده 72 قانون جو، جمعیت) افزایش یافت.


امکانات سامانه پیامک