ارسال پیامک از طریق سیم کارت




امکانات سامانه پیامک
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=114

احتراما به استحضار می رس،م که تا اطلاع ثانوی ارسال پیامک از طریق “سیم کارت” امکانپذیر نمی باشد.

کاربر گرامی با سلام،

لازم به ذکر است که پیامک های ارسالی از طریق شماره های اختصاصی و اشتراکی معمولی و خدماتی بدون مشکل خواهد بود.


ارسال پیامک از طریق سیم کارت


1400/03/03