اختلال در ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000


اختلال در ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000


1401/07/16از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=129

احتراما به استحضار می رس،م که تا اطلاع ثانوی ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 با اختلال همراه خواهد بود. لازم به ذکر است که پیامک های ارسالی از طریق شماره های اختصاصی و اشتراکی معمولی و خدماتی بدون مشکل خواهد بود.

کاربر گرامی سلام،


امکانات سامانه پیامک