شماره های اشخاص حقیقی از حالت خدماتی خارج شد
امکانات سامانه پیامک

 کاربر گرامی، بنا بر اعلام اپراتور کلیه شماره های خدماتی که به صورت اشخاص حقیقی ثبت شده بودند از حالت خدماتی خارج شدند. لذا کابر، که قبلا فرم های اشخاص حقیقی را پر کرده بودند در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم اشخاص حقوقی و ارسال مجدد درخواست عبور از لیست سیاه اقدام نمایند. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=69


شماره های اشخاص حقیقی از حالت خدماتی خارج شد


1394/12/08