اتمام مهلت تبلیغات انتخاباتی از ساعت ۸ صبح روز چهاردهم تیرماه


اتمام مهلت تبلیغات انتخاباتی از ساعت ۸ صبح روز چهاردهم تیرماه


1403/04/13مشتری گرامی

درود

با توجه به اتمام مهلت تبلیغات انتخاباتی از ساعت ۸ صبح روز چهاردهم تیرماه، ارسال پیامک انتخاباتی از یک شماره منجر به بسته شدن کامل پنل کاربر خواهد شد.

تلفن پشتیب، : 01132290134

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=166


امکانات سامانه پیامک