اتصال سیموتل به سامانه پیامک فراز اس ام اس – پنل اس ام اس – سامانه پیامکیراهنمای مطالعه

طی این آموزش میخواهیم با مرکز تماس سیموتل در بخش های مختلفی از سناریو تماس پیامک ارسال کنیم.

که طی این آموزش ما از سامانه فراز اس ام اس بر اساس پترن استفاده کردیم تا پیامک ها در کمترین زمان ممکن در سناریو ارسال شوند.

برای انجام این سناریو مراحل زیر را انجام دهید.

1-ابتدا سورس الگو php بر اساس پترن در یک فایل php قرار دهید.

2-سپس در فایل php ، جایگذاری های موردنظر خود را اعمال کنید.

3-آن فایل php را در هاست وبسایت آپلود کنید.

4- با smart api به url فایل php خود ریکوئست بدهید تا اجرا گردد و در صورتی که قصد دارید Smart api مسیر دهی ،وجی انجام دهد و اصطلاحا بعد از Smart api کامپونت دیگری اجرا شود ، میتو،د case را در smart api عدد 1 قرار دهید تا سناریو ادامه داشته باشد.

نمونه کد php :

دقت داشته باشید در این نمونه کد ، ما قصد داریم تا بعد از شماره گیری داخلی ، برای تماس گیرنده پیامک ارسال کنیم .

در این پیامک ، نام کاربر داخلی و شماره موبایل ، این داخلی را در قالب متن پیامک به مبدا تماس ارسال می کنیم.

<?php
$client = new SoapClient("http://ippanel.com/cl،/sms/wsdlservice/server.php?wsdl");
$user = "نام کاربری فراز اس ام اس";
$p، = "کلمه عبور";
$fromNum = "شماره ارسال کننده پیامک";
$toNum = json_encode($_REQUEST["src"]);
$exten = $_REQUEST["data"];
settype($exten, "string");
if ($exten == "999") {
         $message= "شرکت نسیم تل "; $call="09121234567";
} elseif ($exten == "777") {
   $message= "شرکت آس تل"; $call="09191234567";}
 
$pattern_code = "کد پترن ساخته شده توسط شما در فراز اس ام اس";
$input_data = array(
 "Complexcall" => $call,
 "PersonName" =>$message,
);
$client ->sendPatternSms($fromNum, $toNum, $user, $p،, $pattern_code, $input_data);
header("Content-Type: application/json");
?>
{
  "ok": "1",
  "commands": "Exit('1');"
}

نکته :
Complexcall و PersonName دو متغیر هستند که میبایست در ،مت پترن فراز اس ام اس تعریف نمایید.
سپس در متن پیامک خود با حالتی که فراز اس ام اس مشخص کرده است جایگزاری کنید.


منبع: https://farazsms.com/simotel/